คะแนนเรทติ้ง
ความน่าเชื่อถือ

สำนักงาน กศน.จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต

วิสัยทัศน์ : สำนักงาน กศน.จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อโอกาสและคุณภาพทางการศึกษาของประชาชนทุกช่วงวัยอย่างมีคุณภาพ น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ความยั่งยืน

ข้อมูลติดต่อ

ศูนย์ราชการนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0-7537-8507-9 โทรสาร 0-7537-8511

linkext.php?linkid=2347

ส่งต่อ App NakhonsiNFE

linkext.php?linkid=2345

เรื่องควรรู้ รายวัน

linkext.php?linkid=2411

Facebook สำนักงาน กศน.จังหวัดนครศรีธรรมราช

linkext.php?linkid=2368

เว็บไซต์สำนักงาน กศน.จังหวัดนครศรีธรรมราช

linkext.php?linkid=2450

โทร. 075-378507

linkext.php?linkid=2474

VTR แนะนำ กศน.จ.นครศรีฯ

ครบทุกรส ความบันเทิง - ผู้สร้างสีสันให้ชีวิต

ข้อมูลติดต่อ

สาระ บันเทิง เชิงสร้างสรรค์ - บริษัท ครูเชาว์โชว์ จำกัด ๐๘๙-๔๗๔๐๑๑๑

ข้อมูลติดต่อ

กศน.จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อโอกาสและคุณภาพทางการศึกษาของประชาชน - วิสัยทัศน์ : สำนักงาน กศน.จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อโอกาสและคุณภาพทางการศึกษาของประชาชนทุกช่วงวัยอย่างมีคุณภาพ น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ความยั่งยืน

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนแห่งความร่วมมือไทย-ญี่ปุ่น - จัดการศึกษาระดับ ม.ต้น ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ เสริมภาษาญี่ปุ่น+อังกฤษ บูรณาการศาสตร์พระราชา บริหารจัดการสไตล์ญี่ปุ่น เพื่อเตรียมความพร้อมเรียนต่อ ม.ปลาย ประเทศญี่ปุ่นและโรงเรียนยอดนิยมในประเทศไทย

ข้อมูลติดต่อ